AWS - Asociace westernových střelců

 

Prihláška/Registration form

Vyberte svou soutěžní kategorii (choose your competitive categories)
Minimální počet střelců v kategorii určí pořadatel v programu závodu/The minimum number of shooters in the category is determined by the organizer in the race program