AWS - Asociace westernov�ch st�elc�

 

AWS

Jak el as

V roce 1998 skupinka nadenc okolo naeho kamarda, ji zesnulho Romana Horeovskho, zaloila Asociaci westernovch stelc (registrace na MV R 13. 8. 1998), jako zjmov sdruen osob zabvajcch se dobou divokho Zpadu, sbratelstvm a stelbou z historickch zbran severn Ameriky druh poloviny 19. stolet. Postupem asu se zjmov stelba vyvinula ve sportovn stelbu charakterizovanou jako kovbojsk akn stelba (Cowboy Action Shooting - CAS) dle pravidel americk organizace Single Action Shooting Society (SASS). Stelci AWS postupn doshli takovch zkuenost a rovn, e AWS je vnmna jako nejvt propagtor stelby dle pravidel SASS v Evrop. AWS je hlavn inicitor a zakladatel evropskho mistrovstv v CAS Days of Truth (DoT). Stelci AWS se opakovan astn mistrovstv svta v CAS v Novm Mexiku, USA End of Trail (EoT). Mistrovstv R v kovbojsk akn stelb, Hell in Opaany, je mezi evropskmi stelci pro svou kvalitu povaovno za jeden z nejlepch zvod Evropy. Od roku 1998 vznikla bohat tradice zde je pehled hlavnch milnk vvoje CAS v esk Republice: 1998 vznik AWS 2003 AWS organizuje 1. Mistrovstv R v kovbojsk akn stelb 2004 AWS organizuje 1. evropsk mistrovstv v CAS - Days of Truth 2009 - AWS organizuje 6. evropsk mistrovstv v CAS - Days of Truth 2009 - AWS a SAWS organizuj 1. ronk S ligy v CAS 2012 AWS organizuje 10. Mistrovstv R v kovbojsk akn stelb 2013 AWS organizuje 10. evropsk mistrovstv v CAS - Days of Truth.

Cle AWS

Stelci AWS provozuj svj sport ve spolenosti lid prokazujcch si vzjemnou ctu, dodrujcch kd cti, vzjemn si pomhajcch a sdlejcch ducha hry v kovbojsk akn stelb. Stelci AWS vnmaj kovbojskou akn stelbu za jednu z nejzajmavjch forem sportu, zjmu, relaxace, zbavy a romantiky. Zrove ale plat, e tento druh stelby m sportovn charakter jako kad jin stelba, a e doshnout vynikajcch vsledk vyaduje tvrd trning a ppravu. To dokazuj astmi na mistrovstv svta, evropskch a mezinrodnch sout, kde dosahuj elnch pozic ve svch kategorich i v celkovm umstn. Cl AWS je propagovat kovbojskou akn stelbu, zachovvat a zdokonalovat evropskou rove tto stelby a hrd pokraovat v nastolen tradici tohoto sportu. Toto ve pedvat dalm generacm, s drazem na zachovn princip svobody, hrdosti, cti a vzjemn cty.

Vzdlvac program AWS

Od roku 2015 AWS organizuje vuku, kolen a trninky pro stelce ve tech oblastech: - Kurzy a trninky ve vlastn stelb - kolen rozhodch (timer opertor) RO I - kolen organiztor zvod CAS dle pravidel SASS RO II

Co je vlastn kovbojsk akn stelba?

Kovbojsk akn stelba - je to sport nebo zbava, sout nebo jenom divadlo? Pedstavte si stelce obleenho do dobovho kostmu divokho zpadu, kter m v pouzdrech u pasu dva Colty nabit ostrou munic, v ruce nabitou Winchestrovku, na stole brokovnici a v brokovm psu kolem tla brokov nboje. Ped nm jsou rozestavny ocelov tere v rznch vzdlenostech. Clem stelce je bezpen, rychle a hlavn bezchybn vechny tere zashnout. Rozhod se jej zept, zdali je pipraven a d signl. Po signlu stelec nacvienmi pohyby postupn stl na tere v pedem stanovenm poad, okoln rozhod kontroluj jeho pohyby, zsahy a neodpust mu dnou chybu. as je neprosn, vyhrv pouze ten nejrychlej a nejpesnj. To je Cowboy Action Shooting. Je to sport nebo zbava? Zkusme si na tuto otzku odpovdt. Kovbojsk akn stelba je specifick sportovn kategorie pudov stelby jednoinnmi zbranmi ve vjimen kombinaci zbran. Je to sportovn stelba, i kdy v na republice odborn veejnost na tuto stelbu nahl jako na zbavu, a na samotn stelce jako na pouov kovboje s Colty u pasu. Ale pouze do t chvle, kdy si to takov pozorovatel zkus, a zaije ten opravdov pocit z tto stelby, ten adrenalin, a zjist, e takto stlet nen nic lehkho. Pedn stelci CAS dosahuj obdivuhodnch vsledk a as v tto stelb pi zachovn 100 % pesnosti. Tato pudov stelba je inspirovna pestelkami kovboj na divokm zpad, a proto vznikly jedinen scne rozloen kovovch ter ve vzdlenostech a velikostech, kter evokuj pestelky z tto ry divokho zpadu. Jednoinn zbran v tomto ppad znamenaj zbran, kter jsou vyrobeny do roku 1900, nebo jejich repliky. Pro jejich funkci se mus mechanismus kad zbran (s vjimkou brokovnice dvojky) ped kadm vstelem nathnout, pesn tak, jak se to dlalo na Divokm Zpad. Vjimen kombinace zbran spov v tom, e na kad steleck situaci stelec stl dvma revolvery (5+5 ran), pukou (vtinou 10 ran, ale rozpt je dle scne 4 10 ran) a brokovnic (2 8 ran). Kovbojsk akn stelba se stl na kovov tere tak, aby stelec doshl co nejkratho asu a doshl maximln pesnosti (neml tzv. miss). Pojte si to zkusit s nmi. Pro zatek sta, kdy se pijedete podvat na njak n zvod. Rdi vm vechno ukeme, vysvtlme a samozejm vm pjme zbran a munici, abyste si sami mohli vyzkouet, jak to je stlet jako kovboj. Na zatku vdy stoj prvn krok, a nad ostatnmi vyhraje pouze ten, kdo jej udl .