AWS - Asociace westernov�ch st�elc�

 

Členství v AWS a Příspěvek na rok 2018

INFORMACE PRO ČLENY AWS ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2018 "ÚHRADU JE NUTNÉ PROVÉST DO 30.4.2018." Stávající členové AWS můžou uhradit členské příspěvky na rok 2018 ve výši 400,- Kč buď bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u Komerční banky, a.s., číslo: 19-1592430227/0100. Variabilní symbol platby = členské číslo AWS. NOVÍ ČLENOVÉ A PLATBY V ROCE 2018 Nový uchazeč o členství postupuje následovně: - vyplní a odešle přihlášku prezidiu AWS, - o členství rozhoduje prezidium nebo jeho pověřený člen, který odešle uchazeči emailem rozhodnutí prezidia, v případě kladného rozhodnutí také výzvu k úhradě členského příspěvku a registračního poplatku v celkové výši 750,- Kč a sdělí členské číslo AWS. - Nový člen může celkovou částku uhradit buď bankovním převodem, nebo vkladem na účet AWS, který je vedený u Komerční banky, a.s., číslo: 19-1592430227/0100. Variabilní symbol platby = členské číslo AWS. - Po úhradě se stává řádným členem AWS: o vydána průkazka, o vydán odznak AWS, o předává hospodář dle dohody. V Praze 1. 12. 2017 Prezidium AWS

Přihláška

Pole pro zprávu vyplňte jen pokud nám chcete sdělit nějaké dodatečné informace, ostatní údaje jsou povinné.